การทำงานบริการทางเพศก็คืองาน!

การทำงานบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์  ผู้ทำงานบริการทางเพศจะต้องได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอิสระและปลอดภัยโดยมีสิทธิเฉกเช่นพลเมืองซึ่งทำงานอื่นๆ และจะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันจากรัฐบาล

ท่านจะพบอะไรบ้างบนเว็บไซต์นี้

เรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องได้รับการบอกกล่าวคือ จะทำอย่างไรท่านจึงจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและช่วยให้ท่านสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ของท่านเองได้อย่างดีบนเว็บไซต์นี้ท่านจะได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของท่าน  เรื่องการชำระภาษี  การทำงานแบบเข้าร่วมและใบอนุญาต

ใครเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลในเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ริเริ่มพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกิจการสังคมและการจ้างงานและโดยทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข สวัสดิภาพและการกีฬา  ทีมทำงานทางเพศของ Soa Aids เนเธอร์แลนด์เป็นผู้ดูแลและออกแบบเว็บไซต์

งานบริการ

สิทธิและหน้าที่

ผู้ทำงานบริการทางเพศทุกคนสามารถกำหนดเองได้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์แบบใดกับแขกและต้องการเลือกรับแขกคนไหนและไม่รับคนไหน

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

ภาษี

ทุกคนซึ่งทำงานในเนเธอร์แลนด์จะต้องเสียภาษี  ท่านจะต้องแจ้งแสดงตนกับงานสรรพากร

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

ความมั่นคงทางสังคม

เมื่อไรท่านจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการพื้นฐานหรือสวัสดิการช่วยเหลือ  ท่านจะประกันเจ็บป่วยอย่างไร ท่านจะต้องทำอย่างไรเมื่อว่างงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.