Проституцията е работа!

Проституцията е легална професия в Нидерландия. Секс работниците трябва да могат да работят при безопасни и свободни условия, да имат същите права като останалите работещи граждани и да ползват същата закрила от властите.

Какво ще намерите на този уеб сайт?

Важно е да сте добре информирани за това как можете да се погрижите да работите при безопасни условия и да уредите нещата си възможно най-добре. На този уеб сайт ще намерите, наред с останалото, информация за Вашите права и задължения, данъчни въпроси, оптинг-ин и разрешителни.

Кой осигурява информацията на този уеб сайт?

Този уеб сайт е създаден по инициатива на Министерството на социалните въпроси и трудовата заетост, в сътрудничество с Министерството на образованието, културата и науката и Министерството на здравеопазването, благосъстоянието и спорта. Екипът на секс работници на Soa Aids Nederland проектира и поддържа този уеб сайт.

Услуги

Права и задължения

За всички секс работници важи, че те сами определят как да правят секс с техните клиенти и кои клиенти желаят да допуснат и кои не.


Повече информация >>

Данъци

Всеки, който работи в Нидерландия, трябва да плаща данъци. За целта трябва да се регистрирате в Данъчната служба.

Повече информация >>

Социална сигурност

Кога имате право на социална помощ или обезщетение? Как можете да се осигурите в случай, че се разболеете? Какво трябва да предприемете, ако останете без работа?

Повече информация >>

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.