Rechten en plichten

Rechten

Zelfstandig, Opting-in en loondienst

 • Privacy
 • Veilige werkomgeving
 • Zelf kiezen wie je huisarts is
 • Zelf bepalen waar en wanneer je je laat testen op soa’s
 • Zelf bepalen of je alcohol of drugs gebruikt tijdens je werk
 • Werken als sekswerker vanaf je achttiende

Opting-in

 • Duidelijk contact en een kopie hiervan
 • Gelijktijdig bij een andere exploitant werken
 • Extra verdiensten behouden
 • Geen extra klusjes die jij niet wilt doen

Loondienst

 • Kopie arbeidsovereenkomst
 • Gelijktijdig bij een andere werkgever te werken
 • Wettelijk minmumloon en vakantiebijslag
 • Salarisstrook
 • Doorbetaling als je ziek bent
 • Tenminste 4 weken doorbetaling tijdens vakantie
 • 16 weken betaald zwangerschapsverlof voor vrouwelijke sekswerkers

Plichten

Zelfstanding, Opting-in en loondienst

 • Geldige verblijfstatus
 • Inschrijfadres nodig
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Eigen bankrekeningnummer
 • Als je als zelfstandige werkt, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Aanmelden bij de Belastingdienst

Opting-in

 • Houden aan het werkrooster
 • Houden aan arbeidsovereenkomst (Bv. welke kleding je draagt tijdens je werk)
 • Voldoen aan de voorwaarden voor het weken als sekswerker

Loondienst

 • Voldoen aan de voorwaarden voor het werken als sekswerker
 • Houden aan de afspraken die in het contract staan

Algemene rechten

Een basisrecht dat voor alle sekswerkers geldt – zelfstandig werkend, in loondienst en onder opting-in – is dat jij zelf bepaalt hoe jij seks hebt met je klanten en welke klanten je wel wil en welke niet.

Andere rechten zijn:

 • Je hebt recht op privacy – informatie die bijvoorbeeld een collega, je huisarts, de GGD, een werkgever, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, etc. over jou heeft, mag zonder jouw toestemming niet gedeeld worden met anderen
 • Je hebt recht op een veilige werkomgeving
 • Je mag zelf kiezen wie je huisarts is
 • Je mag zelf bepalen waar en wanneer je je laat testen op soa’s
 • Je mag zelf bepalen of je alcohol of drugs gebruikt tijdens je werk
 • Je mag als sekswerker werken vanaf je 18ste
 • Je mag zelf bepalen hoeveel uur je werkt (dit geldt niet bij loondienst)
 • Je hebt recht op duidelijke afspraken met een werkgever bij loondienst en opting-in.

Werk jij tegen je wil in de prostitutie? Of iemand die jij kent? Vraag hulp!

Bankrekening

Om je financiën te regelen, heb je een bankrekening nodig. Het feit dat je sekswerker bent mag en kan geen grond zijn om jou als klant te weigeren.

Je hebt het recht om een (basis)bankrekening te openen als je

 • 18 jaar of ouder bent
 • een vaste woon- of verblijfplaats hebt in Nederland of
 • een postadres bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie
 • een geldig identiteitsbewijs kunt tonen.

Wanneer een bank jou als klant weigert, vraag dan om hulp bij een juridisch loket (vaak gratis) of bespreek het met de maatschappelijke organisatie die met de GGD samenwerkt waar jij je soa-onderzoek laat doen.

Rechten bij loondienst

In loondienst heb je te maken met een werkgever. Vaak is dit de exploitant van het bordeel, de club of het privéhuis waar je werkt. Je werkgever regelt je salarisadministratie, de verplichtingen rond de belasting en eventueel vergunningen.

Jouw werkgever moet een vergunning hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als sekswerker in loondienst hoef jij geen individuele vergunning te hebben of ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel.

Rechten bij loondienst

Naast je algemene rechten gelden er specifieke rechten bij loondienst:

 • Je hebt recht op een kopie van je arbeidsovereenkomst. Lees deze goed en zet pas een handtekening als het duidelijk is en je het er mee eens bent
 • Je hebt het recht om gelijktijdig bij een andere werkgever te werken, tenzij in de arbeidsovereenkomst staat dat dit niet mag.
 • Je hebt recht op het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag
 • Je hebt recht op een salarisstrook met informatie over de samenstelling van de bedragen die op het loon zijn ingehouden
 • Je hebt recht op doorbetaling als je ziek bent
 • Je hebt recht op doorbetaling tijdens vakantie (tenminste vier weken per jaar)
 • Vrouwelijke sekswerkers hebben recht op 16 weken betaald zwangerschapsverlof.

Rechten bij opting-in

Als je werkt onder opting-in zijn jouw rechten (en plichten) en die van de exploitant/werkgever wel vastgelegd in een contract maar je bent als sekswerker niet in loondienst. Het is een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst.

De exploitant/werkgever heeft een overeenkomst met de Belastingdienst, waarbij de exploitant de belasting en premies van jou inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst en het UWV.
Jouw werkgever moet een vergunning hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Als sekswerker onder opting-in hoef jij geen individuele vergunning te hebben of ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

Rechten bij opting-in

Naast je algemene rechten gelden er specifieke rechten bij opting-in:

 • Je hebt recht op een duidelijk contract en een kopie hiervan
 • Je mag ook bij een andere exploitant werken onder een opting-in contract
 • Je mag de extra verdiensten die jij krijgt van een klant voor meerwerk zelf houden
 • Je hoeft geen extra klusjes te doen die jij niet wilt doen.

Algemene plichten

Alle sekswerkers in Nederland – zelfstandig werkend, in loondienst en onder opting-in – moeten belasting betalen.

Andere plichten zijn:

 • Je moet een geldige verblijfsstatus hebben
 • Je hebt een inschrijfadres nodig
 • Je moet een Burgerservicenummer (BSN) hebben
 • Je hebt een eigen bankrekeningnummer nodig
 • Als je als zelfstandige werkt, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 • Je moet je aanmelden bij de Belastingdienst
 • Op dit moment (okt.2020) verschilt het per gemeente of je wel of niet een vergunning voor werken in die gemeente aan moet vragen. Vraag dit na.

Plichten bij loondienst

Naast je algemene plichten heb je specifieke plichten die gelden als je in loondienst werkt.

Plichten bij loondienst

 • Je moet je houden aan het werkrooster
 • Je moet je houden aan de afspraken die in je arbeidsovereenkomst staan (dit kan bijvoorbeeld gaan over welke kleding je draagt tijdens je werk)
 • Je moet ervoor zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden dat je mag werken als sekswerker.

Plichten bij opting-in

Naast je algemene plichten heb je specifieke plichten die gelden als je onder opting-in werkt.

Plichten bij opting-in

 • Je moet ervoor zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden dat je mag werken als sekswerker
 • Je moet je houden aan de afspraken die in het contract staan.
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.